Langkau ke kandungan utama

Hakcipta

Hak cipta portal Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan (SPPDK) ANGKASA dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan (SPPDK) ANGKASA kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan (SPPDK) ANGKASA.